Menu

Jouw rechten

De belangrijkste punten van jouw rechten zetten we hier voor je op een rij:

Privacy

We hechten waarde aan je privacy en maken daarom afspraken over de inzage in je dossier. Behalve voor de hulpverlening aan jou kunnen de gegevens ook anoniem worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor onderzoek om de hulpverlening te verbeteren en voor controle door de Inspectie Jeugdzorg.

Heb je een klacht?

Onze hulpverleners proberen hun werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Ben je toch niet tevreden en heb je een klacht? Bespreek dat dan eerst met je hulpverlener. Probeer samen een oplossing te vinden. Als dat niet lukt of als de klacht te ernstig is, ga dan in gesprek met de leidinggevende van je hulpverlener. Timon wil graag dat alle betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Kom je er samen niet uit, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je voor meer informatie contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), een onafhankelijke landelijke organisatie.

Ben je ouder dan 18 jaar? Bekijk dan de folder klachtenregeling Timon hieronder:

Indien je niet tevreden bent over de klachtbehandeling van Timon of wanneer je ervoor kiest kan je je klacht ook rechtstreeks voorleggen aan een externe onafhankelijke klachtencommissie. Dit kan je doen door je klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie:

CBKZ – Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem
tel. 0183 - 68 28 29

Cliëntvertrouwenspersoon

Bij vragen of vertrouwenskwesties die je met iemand anders dan je eigen hulpverlener wilt bespreken, kun je contact opnemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Zij werkt niet bij Timon.

Ben je jonger dan achttien jaar? Neem dan contact op met Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en vraag naar de cliëntvertrouwenspersoon van Timon:

T. 088 – 555 10 00
E. info@akj.nl

Ben je achttien jaar of ouder, neem dan contact op met Jolanda den Hartog van Transmissie:

T. 0183 - 68 28 24
E. vertrouwenspersoon@transmissie.nl

Vragen

Mis je een document? Of heb je een vraag over jouw rechten? Neem dan contact op met Marianne Gerrits, kwaliteitsadviseur van Timon via m.gerrits@timon.nl

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22