Menu

Inspraak

U kunt uw stem op verschillende manieren laten horen.

Cliëntenraad

Binnen Timon is een cliëntenraad actief. Deze raad komt op voor de belangen van jongeren en ouders. De cliëntenraad vergadert regelmatig en overlegt met de bestuurders van Timon. De cliëntenraad denkt mee over wat nodig is om de hulp aan jongeren en ouders te verbeteren of te veranderen. U kunt ook uw stem laten horen. Mail vragen en suggesties ter verbetering naar cliëntenraad@timon.nl

Cliënttevredenheid

Eén keer per jaar houdt Timon een onderzoek onder jongeren, (jong)volwassenen en ouders die hulp ontvangen van Timon. Alle cliënten worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Timon hoort graag van cliënten of ze tevreden zijn over de zorg en wat ze graag verbeterd zouden zien. Met de uitkomsten gaat Timon dan aan de slag zodat de zorg steeds beter op de vraag afgestemd kan worden!

Vertrouwenspersoon

Bij vragen of vertrouwenskwesties kunt u terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Zij werkt niet bij Timon.

Is uw kind jonger dan achttien jaar? Neem dan contact op met Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AJK) en vraag naar de cliëntvertrouwenspersoon van Timon:

T. 088 – 555 10 00
E. info@akj.nl

Is uw kind achttien jaar of ouder, neem dan contact op met Jolanda den Hartog van Transmissie:

T. 0183 - 68 28 24
E. vertrouwenspersoon@transmissie.nl

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22