Missie van Timon

Timon is een organisatie voor jeugdzorg en (jong)volwassenenzorg, met name werkzaam in de provincie Utrecht en de stadsregio's Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast heeft Timon Begeleid wonen voorzieningen in de vorm van woongroepen op diverse plaatsen in het land.

De missie van Timon is:

Jongeren, (jong)volwassenen en ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Onze hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging.