Menu

Inspraak en rechten

Pleegouderraad

De pleegouderraad is de formele vertegenwoordiging van de pleegouders binnen SGJ Pleegzorg van Timon. De pleegouderraad heeft als doel om het functioneren van pleegzorg te bevorderen en de positie van de pleegouders te versterken. De pleegouderraad behartigt de belangen van de pleegouders van Timon. Daarnaast probeert zij zoveel mogelijk informatie te verzamelen die voor pleegouders van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan wensen en ervaringen van pleegouders en de wet- en regelgeving.

Pleegouders kunnen ook in vertrouwen problemen bespreekbaar maken met de pleegouderraad. Zij bieden pleegouders een luisterend oor en geven advies.

De pleegouderraad is te bereiken via pleegouderraad@timon.nl

De pleegouderraad stelt zich even voor...

Klachtrecht

Pleegouders zijn volgens de wet geen cliënten, maar vrijwillige medewerkers. Pleegouders, die bij Timon staan ingeschreven, zijn dus ook vrijwillige medewerkers. Desalniettemin worden klachten van pleegouders behandeld door de externe klachtencommissie waarbij Timon is aangesloten: Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN).

Zowel (pleeg)jongeren als (pleeg)ouders kunnen bij vragen, problemen of klachten over SGJ Pleegzorg van Timon ook chatten met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De chatbutton is te vinden op de AKJ website.

Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie die de belangen en de rechten van cliënten in de jeugdhulp voorop zet. Het AKJ informeert en adviseert cliënten over hun rechten en plichten. Tevens biedt het AKJ ondersteuning aan cliënten bij het indienen en bespreekbaar maken van hun klachten over de hulpverlening. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen zoveel mogelijk uitkomen zodat de hulpverlening op een goede wijze door kan gaan.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22