Menu

Pleegouder worden

Een pleegkind brengt een eigen verleden mee. Emoties kunnen het gedrag van een kind of jongere flink beïnvloeden. Als pleegouder helpt u het kind of de jongere om alles wat er is gebeurd een plek te geven. U wordt daarbij ondersteund door de professionele hulpverleners van SGJ Pleegzorg.

Informatieavond

Op een informatieavond krijgt u meer te horen over SGJ Pleegzorg van Timon en over de verschillende belangrijke thema's rond pleegzorg. Hieruit zal blijken hoe belangrijk een goed voorbereidingstraject voor pleegzorg is. Dit zorgt ervoor dat u weet wat het pleegouderschap vraagt en waar u - eventueel - aan begint.

DOP-cursus

Na de informatieavond kijken we samen of pleegzorg iets voor u is en u aan een DOP-cursus kunt deelnemen. Tijdens deze cursus helpen we u een antwoord te vinden op de vraag: "Is pleegzorg iets voor ons, en zo ja, welke vorm van pleegzorg is het meest geschikt?" De cursus wordt afgesloten met een gezinsonderzoek. Als dit alles positief is afgerond, wordt u toegevoegd aan het pleegouderbestand van SGJ Pleegzorg.

Wettelijke eisen

Om pleegouder te worden moet u aan een aantal (wettelijke) eisen voldoen:

  • Een van de aspirant pleegouders moet minimaal 21 jaar oud zijn
  • Er behoort een verklaring van geen bezwaar te worden afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming
  • Er moet sprake zijn van een stabiele en veilige thuissituatie
  • Voor het toekomstige pleegkind moet een aparte slaapkamer beschikbaar zijn
  • SGJ Pleegzorg toetst een (aspirant) pleeggezin op inhoudelijke vaardigheden

Pleegouder worden?

Meld u aan voor een informatieavond bij interesse om pleegouder te worden.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22