Menu

Woongroep de Wissel

Welkom bij Woongroep De Wissel!

Onze Woongroep is gehuisvest in een creatieve nieuwbouwwijk in Amersfoort Noord. Een gezonde, veilige en vrolijke omgeving waar mensen zich thuis voelen en zin krijgen om te dromen.

Vaste momenten binnen Woongroep De Wissel zijn onze gezamenlijke maaltijden met aansluitend koffie. Alle bewoners eten minimaal twee keer per week mee. Eens per twee weken komen we met zijn allen bij elkaar voor een gezamenlijke activiteit of voor alledaagse regelzaken. We vieren samen de christelijke feestdagen en Sinterklaas. Drie maal per jaar klussen we in en rondom de Woongroep.

Samenstelling

  • 12 kernbewoners waaronder gezinnen en singles
  • 7 meewoners

Woongelegenheden

  • 3 gezinsappartementen
  • 5 driekamerappartementen
  • 3 tweekamerappartementen
  • 1 eenkamerappartement

‘Typerend voor onze Woongroep is de informele sfeer en de gezelligheid. In de zomer ontmoeten we elkaar vooral buiten op ons groene plein. De rest van het jaar zien we elkaar in de gezamenlijke huiskamer waar we regelmatig samen eten en koffiedrinken.’

Open Huis

Laat kwetsbare jongeren merken dat ze van waarde zijn en raak betrokken.
Kom en ontmoet jongeren, vrijwilligers en professionals van Timon!

Timon helpt
Timon is er voor kinderen, tieners, (jong)volwassenen en gezinnen die worstelen met forse problematiek. Kwetsbare jongeren, tienermoeders, jongens en meiden die niet meer thuis kunnen wonen vanwege de problemen van hun ouders – zij kloppen aan bij Timon. We bieden professionele hulp gemotiveerd en geïnspireerd door de christelijke levensovertuiging. Naast onze professionele hulp, verbinden wij jongeren met het ‘gewone’ leven. Vrijwilligers zijn beschikbaar als goede buur of maatje.

Raak betrokken! Ontdek wat u voor kwetsbare jongeren kunt betekenen. Raak betrokken als goede buur, maatje of donateur en laat de jongeren merken dat ze van waarde zijn.

Zoek je hulp? Dan is Timon Open Huis ook een goede gelegenheid om kennis te maken met Timon.

Je bent welkom bij Woongroep De Wissel
Datum: 20 mei
Het Haf 12, Amersfoort
Inloop: 13.00 – 16.00 uur

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22