Menu

Omwoners

  • Heb jij hart voor thuisloze jongeren?
  • Wil je graag echt iets betekenen voor anderen?
  • Trek jij je het lot aan van jongeren, die hulp nodig hebben?
  • Weet jij relaties aan te gaan met jongeren, voor wie goede en gezonde relaties niet vanzelfsprekend zijn?

Timon heeft diverse Begeleid Wonen voorzieningen waar jongeren tussen de 16-23(+) jaar leren om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Deze jongeren hebben vaak geen vaste woon- of verblijfplaats of kunnen om diverse redenen niet langer thuis wonen. Hun sociaal netwerk is meestal beperkt en ze hebben bijvoorbeeld moeite met het vasthouden van een opleiding of baan. In veel gevallen gaat het om tienermeiden en tienermoeders en hun kind(eren).

Goede buren

In of nabij de voorzieningen van Timon wonen zogenoemde ‘omwoners’. De rol van de omwoners laat zich wel omschrijven als ‘een goede buur’ zijn. Je onderneemt gezamenlijke activiteiten met de jongeren en biedt een luisterend oor. Ook kunnen jongeren met praktische vragen bij je terecht. Omwoners en jongeren eten regelmatig samen.

Als vrijwilliger deel je het gewone leven met de jongeren. Je biedt een veilige omgeving waarbinnen de professionele hulpverlening plaatsvindt. De mate waarin je als omwoner betrokken bent bij een jongere, hangt o.a. af van de vraag en behoefte van de jongere.

Samenwerkingsrelatie met Timon

De hulpverleners van Timon dragen de verantwoordelijkheid voor de professionele begeleiding van de jongeren. Een coach begeleidt de omwoners in de uitvoering van hun rol door gesprekken en/of desgewenst een training.

Heb jij hart voor jonge vluchtelingen?

Timon is op zoek naar mensen die voor minimaal een jaar vrijwilligerswerk willen doen met jonge vluchtelingen. Wil jij omwoner worden voor een vluchteling? Meld je dan aan op DichterbijVluchtelingen.nl!

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22