Menu

Ambulante Spoedhulp

Is er sprake van een crisis bij jou thuis?

  •  Er is voortdurend ruzie en er wordt gevochten
  •  Er zijn problemen met alcohol, drugs, gokken of criminaliteit
  •  Eén van je ouders heeft psychische problemen
  •  Er zijn zorgen door een overlijden, verhuizing of geldproblemen

Misschien is Ambulante Spoedhulp van Timon dan iets voor jou en je ouders.

Wat is Ambulante Spoedhulp precies?

Als er spoedhulp nodig is, neemt Timon binnen een dag contact op met je gezin. De spoedhulp duurt maximaal vier weken. De hulp start met een gesprek met een hulpverlener van Timon en in de meeste gevallen je verwijzer , dit is iemand van het wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Samen Veilig of Veilig Thuis. Daarna komt er zo’n twee tot drie maal per week iemand bij je thuis om jou en je ouders bij te staan in het aanpakken van de problemen.

We maken afspraken om veiligheid, rust en structuur terug te brengen in uw gezin. Nadat de crisissituatie is gestabiliseerd, kijken we samen met jou wat voor hulp er verder nodig is.

Meer weten en aanmelden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met uw sociaal wijkteam, centrum voor jeugd en gezin of andere instanties in uw gemeente.

Bij acute crisis belt u Samen Veilig via 0800-2000.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail