Menu

Pleegzorg

Wonen in een pleeggezin
· Ben je jonger dan 18 jaar en kan je niet langer thuis wonen?
· Is er bijvoorbeeld sprake van ziekte of overlijden van een ouder?
· Zijn er andere problemen waardoor je ouder(s) tijdelijk niet voor je kunnen zorgen?

Dan is wonen in een pleeggezin misschien een (tijdelijke) oplossing. We zijn er voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar (of tot 21 jaar, bij verlengde jeugdzorg). En voor je ouder(s).

Wat is pleegzorg?
Jij of je ouders kunnen vastlopen, met elkaar als gezin, je ouders samen of vanwege eigen problemen waardoor je ouders (tijdelijk) onvoldoende ruimte hebben om je op te voeden. Of je moeder of vader is er niet meer om voor je te zorgen. Dan kan pleegzorg verstandig zijn, voor korte of langere tijd.

Bij pleegzorg woon je (tijdelijk) bij bijvoorbeeld een ander gezin of stel. Zij bieden je een zo thuis mogelijke plek waar je je (verder) kunt ontwikkelen. Het mooist is als de pleegzorg wordt gegeven door mensen uit jullie eigen omgeving zoals vrienden of familie. Lukt dat niet, dan zoeken we een geschikt pleeggezin van Timon.

Hoe gaat de aanmeldprocecure?
Een verwijzer van een buurtteam of wijkteam uit je woonplaats kan jou en je ouder(s) aanmelden bij Timon. Of ga naar meer informatie voor ouders.

Meer weten?
Heb jij vragen over pleegzorg? Voor meer informatie: 0800-9008 (gratis)

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail