Menu

Onderwijs-Zorg ambulant

Heeft u een kind tussen de 12 en 18 jaar die vastloopt op school? Is er bijvoorbeeld sprake van:

  • Veelvuldig spijbelen
  • Geen motivatie
  • Gedragsproblemen
  • Middelenmisbruik, criminaliteit en/of omkeren van dag- en nachtritme

Hulp thuis en op school

De hulpverleners bij Timon werken nauw samen met zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers of medewerkers uit (lokale) wijkteams aan het voorkomen van schooluitval, het vroegtijdig signaleren en het oppakken van problemen bij jongeren. Dit doen we gezamenlijk zowel op school als in de thuissituatie. De betrokken hulpverlener neemt deel aan het zorgoverleg op school.
Als schooluitval dreigt of er zorgen zijn om een jongere, kan een hulpverlener van Timon ondersteunen met consultatie en advies. Indien nodig en gewenst kunnen screening, vroegdiagnostiek en klassenobservatie plaatsvinden om te voorkomen dat een leerling daadwerkelijk uitvalt. Daarnaast kunnen jongeren en gezinnen waar nodig rechtstreeks specialistische hulp van Timon ontvangen.

Het uitgangspunt is dat we altijd eerst proberen dat uw kind op de huidige school kan blijven. De hulp bieden we bij voorkeur thuis of op school en zo kort als mogelijk is. Wanneer het tijdelijk niet lukt en de hulp thuis of op school niet meer toereikend is, dan kan uw kind voor een onderwijs-zorg dagprogramma bij Timon Focus in Odijk terecht.

Meer weten en aanmelden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Timon Toegang, tel. 0800-9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail