Menu

Onderwijs Zorg Centrum

Heeft u een kind tussen de 12 en 21 jaar die vastloopt op school of op het werk. Is er bijvoorbeeld sprake van:

  • Veelvuldig spijbelen
  • Geen motivatie
  • Gedragsproblemen

Wat is het Onderwijs Zorg Centrum precies?

Het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) is een samenwerking tussen Beukenrode Onderwijs en Timon. Het OZC staat in Odijk. Bij het OZC kunnen we jongeren helpen bij ernstige problemen op school en/of thuis. U kunt altijd een keer vrijblijvend met uw zoon of dochter bij ons komen kijken. De begeleiding start met een intakegesprek met de jongere, de ouders en de school om te onderzoeken wat het probleem precies is. We maken samen een plan met doelen waaraan uw zoon of dochter wil werken. Bij het OZC is plek voor maximaal 22 jongeren, vaak is de groep kleiner. Elke jongere volgt een eigen programma voor hulp en onderwijs. Jongeren verblijven in de regel maximaal zes maanden bij het OZC.

Meer weten en aanmelden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Timon Toegang, tel. 0800-9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2021 Privacy Cookies Disclaimer Webmail