Menu

Inspraak

Cliëntenraad

Timon heeft een cliëntenraad zoals dat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aangegeven wordt. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan die opkomt voor de belangen van haar cliënten. De raad bestaat uit drie cliënten en drie cliëntvertegenwoordigers die vier keer per jaar vergaderen met de Raad van Bestuur.

Doel

Het doel van de cliëntenraad is om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen.

Werkwijze

De cliëntenraad vergadert 4 keer per jaar met de Raad van Bestuur. In deze vergaderingen worden alle bevindingen van de cliëntenraad besproken en kan de raad advies geven bij belangrijke veranderingen zoals bijvoorbeeld een verbouwing, fusie of verhuizing. De cliënttevredenheid staat, voor de cliëntenraad, bij alles voorop. De stem van de cliënt klinkt door de cliëntenraad mee in belangrijke beslissingen. Het is dus van belang dat de cliëntenraad de stem van de cliënt ook te horen krijgt.

  • Enkele malen per jaar worden een aantal locaties, door leden van de cliëntenraad bezocht en proberen we, via huiskamer- gesprekken, te ontdekken wat er leeft bij de cliënten.
  • Er wordt tweejaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten. Alle cliënten worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Timon hoort graag van cliënten of ze tevreden zijn over de zorg en wat ze graag verbeterd zouden zien.
  • Cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers kunnen ook via mail, clientenraad@timon.nl contact opnemen en zo adviezen, zorgen of bevindingen delen met de cliëntenraad.

De cliëntenraad buigt zich voornamelijk over algemene zaken.

Voor individuele klachten en individuele gesprekken kunt u bij de teamleider van de voorziening, de vertrouwenspersoon of het AKJ terecht.

De cliëntenraad is op zoek naar een Cliëntvertegenwoordiger. Ben je benieuwd of lid van de cliëntenraad wat voor jou is? Kijk hier!

Vertrouwenspersoon

De Cliëntenraad behandelt géén individuele klachten over Timon en is er ook niet voor vertrouwelijke gesprekken. Hiervoor kunnen cliënten allereerst bij de teamleider van de voorziening terecht en anders bij de cliëntvertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau jeugdzorg (AKJ).

Contact

Bij klachten of signalementen betreffende cliënten, kunt u contact opnemen met de cliëntenraad. Dit kan door te mailen naar: cliëntenraad@timon.nl

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail