Deze website maakt gebruik van cookies, daarmee voorzien we onze bezoekers van gebruiksgemak op onze website. Door te klikken op de knop akkoord, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer weten over de verschillende cookies? Zie onze cookieverklaring. Akkoord
Menu

Inspraak

Cliëntenraad

Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), is er binnen Timon een Cliëntenraad. Deze bestaat in principe uit 6 leden: 3 cliëntleden en 3 cliëntvertegenwoordigers.

De Cliëntenraad maakt zich sterk voor de cliënten van Timon. In vergaderingen met de Raad van Bestuur van Timon kijken we zo’n 4 keer per jaar naar allerlei zaken. We letten op cliënttevredenheid en geven advies bij belangrijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld een fusie. De cliëntenraad krijgt input door het bezoek aan huisvergaderingen en contact via cliëntenraad@timon.nl

Doel

Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van de instelling de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen.

De cliëntenraad bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen leef-, behandel- of begeleidingsomgeving, op de verschillende niveaus binnen de instelling.

Werkwijze

Zo’n 4 keer per jaar vergadert de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur. Tijdens deze vergaderingen wordt de Cliëntenraad in de gelegenheid gesteld om de algemene zaken van de instelling met de Raad van Bestuur te bespreken.

Daarnaast zijn er zaken waarbij de Cliëntenraad advies geeft. Denk hierbij aan cliënttevredenheid, (te voeren of gevoerd) beleid dat betrekking heeft op cliënten of belangrijke wijzigingen zoals uitbreiding, verhuizing of het voedselbeleid.

Vertrouwenspersoon

De Cliëntenraad behandelt géén individuele klachten over Timon en is er ook niet voor vertrouwelijke gesprekken. Hiervoor kunnen cliënten allereerst bij de teamleider van de voorziening terecht en anders bij de cliëntvertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau jeugdzorg (AKJ).

Contact

Bij klachten of signalementen betreffende cliënten, kunt u contact opnemen met de cliëntenraad. Dit kan door te mailen naar: cliëntenraad@timon.nl

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22
Copyright Timon 2019 Privacy Cookies Disclaimer Webmail