Menu

Pleegzorg

Wonen in een pleeggezin

· Kan uw kind in de leeftijd van 0-18 jaar niet langer thuis wonen?
· Is er bijvoorbeeld sprake van ziekte of overlijden van een ouder?
· Zijn er problemen met financiën of verslavingen?
· Is er sprake van verwaarlozing of mishandeling?

Dan is wonen in een pleeggezin misschien een (tijdelijke) oplossing. We zijn er voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar (of tot 21 jaar, bij verlengde jeugdzorg). En voor u als ouder.

Wat is pleegzorg?

Als ouder kunt u vastlopen, met elkaar als gezin, als ouders samen of vanwege eigen problemen waardoor de opvoeding van uw kind(eren) in het gedrang komt. Kan uw kind zich daardoor niet ontwikkelen of is het onveilig? Dan kan pleegzorg verstandig zijn, voor korte of langere tijd. Het geeft u de ruimte om te werken aan uw ouder- en opvoedersrol. Uw kind heeft in het pleeggezin een rustige leefomgeving en kan zich hier (verder) ontwikkelen.

Wij zoeken een geschikt pleeggezin voor uw kind. Het mooist is als de pleegzorg wordt gegeven door mensen uit uw eigen omgeving zoals vrienden of familie. Uw kind kent dit gezin al. Lukt dat niet, dan zoeken we een geschikt pleeggezin van Timon.

Drie vormen van pleegzorg

Het best is als uw kind opgroeit bij u thuis. Daarom bekijken we altijd zorgvuldig of pleegzorg de beste oplossing is voor uw kind. Is pleegzorg toch echt de beste tijdelijke oplossing? Dan kiezen we altijd voor de lichtst mogelijke vorm van pleegzorg. Er zijn drie soorten: deeltijdpleegzorg, kortdurende pleegzorg en langdurende pleegzorg. Bekijk de drie soorten van pleegzorg via de zoekbalk links.

Hoe gaat de aanmeldprocedure?
Een verwijzer van een buurtteam of wijkteam uit uw gemeente kan u aanmelden bij Timon.

Wat is de rol van de pleegzorgbegeleider?
De pleegzorgbegeleider van Timon coördineert de plaatsing van uw kind in een pleeggezin en alles daaromheen. De pleegzorgbegeleider begeleidt uw kind, de pleegouder(s) en u als ouder(s). Ook onderhoudt hij of zij de contacten met instanties zoals school, GGZ, Jeugdbescherming en CJG. U kunt met uw vragen terecht bij de pleegzorgbegeleider. Bijvoorbeeld over de manier waarop u uw ouderrol kunt invullen.

Krijgt mijn kind andere ouders?
Het doel van onze pleegzorg is altijd: herstel van de relatie tussen u en uw kind, en terugkeer naar huis. Ook als terugkeer naar huis niet mogelijk blijkt, is het doel dat u uw rol als ouder(s) kunt blijven houden, ook al worden de pleegouders verantwoordelijk voor de opvoeding. Die betrokkenheid kan bij u thuis zijn en/of in het pleeggezin, bij school, sport, verjaardagen of uitjes bijvoorbeeld. En op zo’n manier dat het bijdraagt aan de ontwikkelkansen van uw kind. Hoe u betrokken blijft? Dat bespreekt u samen met de pleegouders, de verwijzer, de pleegzorgbegeleider en andere betrokken professionals in het zorgteam. Uw mening doet ertoe.

Krijg ik als ouder ook hulp?
We begeleiden niet alleen uw kind, maar helpen ook u als ouder(s). Een aanvullende behandeling kan daarvoor belangrijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden die worden ingezet wanneer dat nodig is. Dat kan via Timon. Met bijvoorbeeld MDFT, een behandeling voor het hele gezin of de groepstherapie Verbindend Gezag: een behandelmethode voor ouders met tieners. En Ouderschap Na Scheiding is een methode voor gescheiden ouders die moeten leren samenwerken in het belang van het kind. Eventueel schakelen we externe partners in, bijvoorbeeld voor GGZ-therapie.

Komt mijn kind weer naar huis?
Alleen je verwijzer kan je aanmelden! Vaak is dat een medewerker van het wijkteam of sociaal team in jouw gemeente. Je huisarts kan je in contact brengen met dit team. Heb je vragen? Bel 0800-9008 (gratis).

Wie beslist of mijn kind weer naar huis mag?
Daarover beslist u zelf mee. Want als ouder zit u in het zorgteam. In dit team zitten verder: de pleegouders, de verwijzers, de pleegzorgbegeleider en eventuele andere betrokkenen, zoals de ambulante gezinsbegeleider en therapeuten. Het zorgteam komt regelmatig bijeen om te praten over uw kind. Bij een kortdurende pleegzorgplaatsing wordt binnen 1 jaar na de plaatsing, met het zorgteam besloten of en wanneer uw kind weer naar huis mag. Dit besluit heet het perspectiefbesluit of het opvoedingsbesluit. Hoe jonger uw kind is, hoe eerder we dit besluit nemen. Uw kind en u krijgen dus zo snel mogelijk duidelijkheid.

Meer weten?

Heeft u vragen over pleegzorg? Voor meer informatie: 0800-9008 (gratis) of mail naar

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail