Menu

Pleegzorg

Wat als uw kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Pleegzorg biedt kinderen een stabiele gezinssituatie in een pleeggezin. Dit kan een gezin uit uw eigen netwerk zijn, maar ook een pleeggezin uit het netwerk van onze organisatie. De pleegouders nemen voor korte of langere tijd de dagelijkse zorg en opvoeding van uw kind voor hun rekening.

Pleegzorg via Timon

Alle pleegouders bij Timon leven vanuit christelijke waarden en normen. Ze tonen begrip en respect voor de waarden van het biologische gezin van het pleegkind en sluiten aan bij de geloofsopvoeding van de ouders.

Timon vangt niet alleen kinderen en jongeren op met een christelijke achtergrond. We zijn er voor iedereen en willen kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een veilige en warme plek bieden. Timon ontwikkelt daarom ook reguliere pleegzorg.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail