Menu

Deelpleegzorg

Deelpleegzorg kan u als ouders even ontlasten. Hierdoor voorkomen we zwaardere vormen van zorg en begeleiding. Deelpleegzorg kan ook een rustpunt zijn voor kinderen als het thuis wat minder goed gaat.

18004358XLarge moeder-dochter okt 2012 pag 4

Bij Deelpleegzorg wordt uw kind voor een gedeelte van de week opgevangen in een pleeggezin. Dit kan zijn voor weekenden en vakanties, maar ook voor alleen doordeweeks. Deelpleegzorg is gericht op begeleiding en invulling van vrije tijd en minder gericht op de opvoeding. Uiteraard worden wel opvoed- en gedragsregels gehanteerd die gelden in het pleeggezin. Ook het bieden van structuur en duidelijkheid is vaak belangrijk.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail