Menu

Deeltijdpleegzorg

Deeltijd wonen in een pleeggezin

Kunt u de opvoeding nog voor een deel zelf doen, maar heeft u behoefte aan extra ondersteuning? Met deeltijdpleegzorg gaat uw kind op vaste momenten naar het pleeggezin. U heeft dan tijd om aan uzelf te werken, zodat u de opvoeding beter aankunt. Uw kind komt tot rust.

Wat is deeltijd pleegzorg?

Bij deeltijd pleegzorg blijft uw kind gewoon thuis wonen. Dat is goed voor de band tussen u en uw kind. Maar omdat het thuis onrustig is, gaat uw kind af en toe naar het pleeggezin. Bijvoorbeeld in het weekend, op een aantal vaste dagen per maand of in vakanties.

"Ik besef dat wij het getroffen hebben met de pleegouders" - Janet

Hoe vaak gaat mijn kind naar het pleegzorggezin?

Het best is als uw kind opgroeit bij u thuis. Daarom bekijken we altijd zorgvuldig of pleegzorg de beste oplossing is voor uw Bij de start bepalen we de frequentie van de pleegzorg. Het kan gaan om alleen het weekend, enkele vaste dagen per maand of in vakanties. Dit kan echter in de loop der tijd alsnog veranderen. Bijvoorbeeld omdat er toch meer pleegzorg nodig is. Of omdat de spanningen thuis zo hoog oplopen, dat het kind ineens een week uit huis moet. Andersom kan het thuis juist beter gaan, waardoor de ouders hun opvoedtaken beter aankunnen. Ook dan moet de frequentie helder zijn voor het kind.

ingekooimanfotografie-ridderkerk-19

Hoe selecteren jullie het pleeggezin?
We kijken altijd eerst of de pleegzorg kan worden gegeven door familie of vrienden. Dat heet: netwerkpleegzorg. Het fijne is dat jullie elkaar kennen. Lukt dat niet, dan zoeken we naar een geschikt pleeggezin van Timon. We vinden het belangrijk dat het pleeggezin dezelfde normen en waarden heeft als jullie eigen gezin. En dat u en de pleegzorgouders dezelfde aanpak hanteren in de opvoeding en begeleiding van uw kind. Een goede match is dus belangrijk.

Krijg ik als ouder ook begeleiding?
Het doel van onze pleegzorg is altijd: herstel van de relatie tussen u en uw kind, en terugkeer naar huis. Ook Ja, goede begeleiding vinden we juist heel belangrijk. Dat begint al bij het moment dat uw kind uit huis gaat. Wij helpen u om dat de aanvaarden. Samen met de pleegzorgbegeleider en de pleegouders komt u tot een goede omgangsregeling voor uw kind. Ook helpen we u om uw ouderrol blijvend goed in te vullen, nu uw kind niet bij u verblijft. Regelmatig houden we hierover een gesprek. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat vindt u lastig? U kunt altijd bij ons terecht.

Welke behandelingen zijn er voor ons als ouders?
Ons doel is én blijft: een goede band tussen u en uw kind. We helpen u daarbij. We hebben specialistische behandelingen waarbij u werkt u aan uw problemen, uw opvoedvaardigheden en de relatie met uw kind. We werken onder meer met: Multidimensionele Familietherapie (MDFT), Ouderschap Na Scheiding (ONS) of de groepstherapie Verbindend Gezag (voor herstel van de relatie tussen ouder en kind). Eventueel schakelen we externe partners in, bijvoorbeeld voor GGZ-therapie.

Hoe moet ik samenwerken met de pleegouders?
Het is belangrijk dat u goed samenwerkt met de pleegouders. U heeft daarin een belangrijke rol, hoe lastig dat misschien ook is voor u. Want u wilt deze situatie natuurlijk liever niet. Ook gevoelens van falen kunnen een rol spelen. Maar u wilt natuurlijk wel dat uw kind er iets aan heeft. Samen met de pleegzorgbegeleider en de pleegouders bespreekt u hoe die samenwerking eruit moet zien. U maakt samen afspraken en bespreekt elkaars rollen, verwachtingen en grenzen.

Ik denk toch dat er meer/ minder deeltijdpleegzorg nodig is. Kan dat?
Ja, dit kan in overleg met het pleeggezin. Aan het begin bepalen we samen hoe vaak en hoe lang uw kind naar het pleeggezin gaat. Maar dat kan veranderen. Bijvoorbeeld omdat u toch meer tijd nodig heeft om te werken aan uw ouder- en opvoedersrol. Of omdat de spanningen zo hoog oplopen, dat uw kind ineens een hele week uit huis moet. Andersom kan het natuurlijk thuis ook beter gaan, waardoor er misschien minder pleegzorg nodig is. Zo’n verandering moet wel duidelijk zijn, want uw kind moet niet het gevoel krijgen dat het heen en weer wordt geslingerd tussen het eigen gezin en het pleeggezin.

Hoe lang duurt de deeltijdpleegzorg?
De deeltijd pleegzorg duurt zo lang als dat nodig is. Dat kan ook meerdere jaren zijn. Vaak bouwen we de pleegzorg na verloop van tijd af.

Meer weten?

Heeft u vragen over pleegzorg? Voor meer informatie: 0800-9008 (gratis)

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail