Menu

Kortdurende pleegzorg

Wonen in een pleeggezin - kortdurend

Is het nog niet duidelijk of uw kind langdurig gaat opgroeien in een pleeggezin, dan kiezen we voor kortdurende pleegzorg. Dat duurt maximaal een jaar, waarin uw kind en u intensieve begeleiding krijgen. Samen bekijken we wat de beste opvoedsituatie is. Het doel is altijd dat uw kind terug naar huis kan.

Binnen 1 jaar een perspectiefbesluit

Wonen in een pleeggezin is in principe altijd tijdelijk. Het mooist is als uw kind terug kan naar huis. Daar doen we onze uiterste best voor. Binnen 1 jaar moeten we daarover een beslissing nemen. Dit heet het perspectiefbesluit of opvoedingsbesluit. Hoe jonger uw kind is, hoe sneller we dit beslissen. Die duidelijkheid is belangrijk. Want pas als je kind weet waar het zal opgroeien, kan het zich settelen.

U praat en beslist mee

Als ouder(s) beslist u mee over de pleegzorg van uw kind. U zit namelijk in het zorgteam, samen met de pleegouders, de verwijzer, de pleegzorgbegeleider van Timon en eventuele andere betrokkenen, zoals een ambulant begeleider en therapeuten. Samen bespreekt u wat uw kind nodig heeft en of uw kind op termijn terug naar huis kan of dat langdurig pleegzorg nodig is. U heeft daar dus zeker iets over te zeggen.

"Wat heb je nodig om pleegouder te zijn? Humor, flexibiliteit en je moet het samen willen." - Anneke

Terug naar huis óf langdurige pleegzorg

Gaat uw kind terug naar huis? Dan bereiden we uw kind en u daar zorgvuldig op voor. We maken een terug-naar-huisplan. Daarin staat wanneer uw kind weer naar huis gaat én wat daarvoor nodig is. Het is belangrijk dat jullie er allebei klaar voor zijn. Het kan dus ook zijn dat uw kind gedeeltelijk naar een pleeggezin gaat. Maar de situatie kan ook zo lastig zijn, dat uw kind opgroeit in een pleeggezin.

_DSC5519-2

Wat wordt er van mij als ouder verwacht?
We verwachten dat u actief meedoet. Ook al is het voor u misschien best lastig om te accepteren dat uw kind tijdelijk niet thuis woont nadat u zelf zoveel hebt geprobeerd. Maar voor uw kind is het belangrijk dat u betrokken blijft. Als ouder zit u in het zorgteam, samen met de pleegouders, de verwijzer, de pleegzorgbegeleider en andere betrokkenen. U beslist mee over de pleegzorg van uw kind.

Wat is Haalbaar Ouderschap?
De pleegzorgbegeleider van Timon coördineert de plaatsing van uw kind in een pleeggezin en alles daaromheen. De pleegzorgbegeleider begeleidt uw kind, de pleegouder(s) en u als ouder(s). Ook onderhoudt We werken met de methodiek Haalbaar Ouderschap. Dit helpt ons om goed te kijken of een terugkeer naar huis inderdaad mogelijk is. Ook bekijken we wat daarvoor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van uw vaardigheden voor het opvoeden en het verbeteren van de relatie tussen u en uw kind.

Hoe gaat de aanmeldprocedure?
De pleegzorgbegeleider van Timon coördineert de plaatsing van uw kind in een pleeggezin en alles daaromheen. De pleegzorgbegeleider begeleidt uw kind, de pleegouder(s) en u als ouder(s). Ook onderhoudt hij of zij de contacten met instanties zoals school, GGZ, Jeugdbescherming en CJG. U kunt met uw vragen terecht bij de pleegzorgbegeleider. Bijvoorbeeld over de manier waarop u uw ouderrol kunt invullen. tteam of wijkteam uit uw gemeente kan u aanmelden bij Timon.

Wat is de rol van pleegzorgbegeleider?
Het doel van onze pleegzorg is altijd: herstel van de relatie tussen u en uw kind, en terugkeer naar huis. Ook als terugkeer naar huis niet mogelijk blijkt, is het doel dat u uw rol als ouder(s) kunt blijven houden, ook al worden de pleegouders verantwoordelijk voor de opvoeding. Die betrokkenheid kan bij u thuis zijn en/of in het pleeggezin, bij school, sport, verjaardagen of uitjes bijvoorbeeld. En op zo’n manier dat het bijdraagt aan de ontwikkelkansen van uw kind. Hoe u betrokken blijft? Dat bespreekt u samen met de pleegouders, de verwijzer, de pleegzorgbegeleider en andere betrokken professionals in het zorgteam. Uw mening doet ertoe.

Krijgt mijn kind andere ouders?
We begeleiden niet alleen uw kind, maar helpen ook u als ouder(s). Een aanvullende behandeling kan daarvoor belangrijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden die worden ingezet wanneer dat nodig is. Dat kan via Timon. Met bijvoorbeeld MDFT, een behandeling voor het hele gezin of de groepstherapie Verbindend Gezag: een behandelmethode voor ouders met tieners. En Ouderschap Na Scheiding is een methode voor gescheiden ouders die moeten leren samenwerken in het belang van het kind. Eventueel schakelen we externe partners in, bijvoorbeeld voor GGZ-therapie.

Krijg ik als ouder ook hulp?
Een kind kan het best opgroeien bij de eigen ouders. Het doel is daarom altijd dat uw kind weer naar huis kan. In het eerste jaar van de pleegzorg onderzoeken we of dit inderdaad mogelijk is. En realiseren we dit. Het kan ook zijn dat dit door omstandigheden misschien niet (meer) mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat dit onveilig is voor het kind. Dan begeleiden we uw kind met langdurige pleegzorg naar zelfstandig wonen en leven.

Komt mijn kind weer naar huis?
Een kind kan het best opgroeien bij de eigen ouders. Het doel is daarom altijd dat uw kind weer naar huis kan. In het eerste jaar van de pleegzorg onderzoeken we of dit inderdaad mogelijk is. En realiseren we dit. Het kan ook zijn dat dit door omstandigheden misschien niet (meer) mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat dit onveilig is voor het kind. Dan begeleiden we uw kind met langdurige pleegzorg naar zelfstandig wonen en leven.

Wie beslist of mijn kind weer naar huis mag?
Daarover beslist u zelf mee. Want als ouder zit u in het zorgteam. In dit team zitten verder: de pleegouders, de verwijzers, de pleegzorgbegeleider en eventuele andere betrokkenen, zoals de ambulante gezinsbegeleider en therapeuten. Het zorgteam komt regelmatig bijeen om te praten over uw kind. Bij een kortdurende pleegzorgplaatsing wordt binnen 1 jaar na de plaatsing, met het zorgteam besloten of en wanneer uw kind weer naar huis mag. Dit besluit heet het perspectiefbesluit of het opvoedingsbesluit. Hoe jonger uw kind is, hoe eerder we dit besluit nemen. Uw kind en u krijgen dus zo snel mogelijk duidelijkheid.

Meer weten?

Heeft u vragen over pleegzorg? Voor meer informatie: 0800-9008 (gratis)

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail