Menu

Langdurige pleegzorg

Langdurige pleegzorg voor uw kind

Is terug naar huis echt niet mogelijk? Dan kan worden besloten dat uw kind opgroeit in een pleeggezin. U blijft als ouders een plek houden in het leven van uw kind. Want het doel blijft: herstel van de band tussen u en uw kind. We maken hierover goede afspraken.

Wat is langdurige pleegzorg?

Bij langdurige pleegzorg gaat uw kind voor onbepaalde tijd naar een pleeggezin, zo lang als nodig is. In de praktijk kan dat zijn totdat uw kind 18 jaar wordt en op zichzelf kan wonen. Dit kan worden verlengd naar 21 jaar. Langdurige pleegzorg is alleen mogelijk als dat de uitkomst is van het perspectiefbesluit (of: opvoedingsbesluit). We willen langdurige pleegzorg alleen aanbieden als het echt niet anders kan.

U blijft betrokken

U blijft als ouder betrokken. Hoe precies? Dat bespreekt u samen met onze pleegzorgbegeleider en de pleegouders. Als ouder zit u ook in het zorgteam, samen met de pleegouders, de verwijzer, de pleegzorgbegeleider en andere betrokkenen, zoals therapeuten. U praat mee over de begeleiding, behandeling en ontwikkeling van uw kind.

"Ik leerde dat je pleegzorg ook kunt inschakelen als het even niet goed gaat" - Rowencia

ingekooimanfotografie-8

Wat is Mijn Backpack?
Mijn Backpack is een methode die we veel gebruiken. Het helpt uw kind om veilig en gecontroleerd hun eigen verhaal te vertellen over wat er is gebeurd vanaf het moment dat ze thuis weggaan tot de aankomst in het pleeggezin.

Krijg ik als ouder ook begeleiding?
Ja, goede begeleiding vinden we juist heel belangrijk. Dat begint al bij het moment dat uw kind uit huis gaat. Wij helpen u om dat de aanvaarden. Samen met de pleegzorgbegeleider en de pleegouders komt u tot een goede omgangsregeling voor uw kind. Ook helpen we u om uw ouderrol in deze nieuwe situatie goed in te vullen. Regelmatig houden we hierover een gesprek. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat vindt u lastig? U kunt altijd bij ons terecht.

Welke behandelingen zijn er voor ons als ouders?
Ons doel is én blijft: een goede band tussen u en uw kind. We helpen u daarbij. We hebben specialistische behandelingen waarbij u werkt u aan uw problemen, uw opvoedvaardigheden en de relatie met uw kind. We werken onder meer met: Multidimensionele Familietherapie (MDFT), Ouderschap Na Scheiding (ONS) of de groepstherapie Verbindend Gezag (voor herstel van de relatie tussen ouder en kind). Eventueel schakelen we externe partners in, bijvoorbeeld voor GGZ-therapie.

Is langdurige pleegzorg altijd definitief?
Nee, langdurige pleegzorg is niet altijd een definitief besluit. Als blijkt dat u uw leven op de rit hebt en uw kind wil terug naar huis, dan gaan we samen om tafel. We kunnen dan besluiten om de onderzoekende fase (zie kortdurende pleegzorg) opnieuw te openen. Als blijkt dat uw kind inderdaad terug naar huis kan, maken we een terug-naar-huisplan, dat we vervolgens samen uitvoeren.

Meer weten?

Heeft u vragen over pleegzorg? Voor meer informatie: 0800-9008 (gratis)

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail