Menu

Specialistische Tienerpleegzorg

Soms is de opvoeding van een tiener (12 tot 17 jaar) zo moeilijk door bijvoorbeeld niet willen luisteren, opstandigheid en problemen op het ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek en/of sociaal-emotionele vlak dat een pleeggezin voor de jongere een goede, stabiele en veilige plek is om te gaan wonen.

Via Specialistische Tienerpleegzorg bieden we pleegouders en jongere extra ondersteuning, zodat de jongere in een pleeggezin verder kan groeien naar zelfstandigheid. Er kan ook worden onderzocht of ambulante hulp aan ouders kan bijdragen aan verbetering van de thuissituatie zodat de tiener na verloop van tijd weer bij zijn ouders kan gaan wonen.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail