Menu

Spoed- en overbruggingsopvang

Soms kan een zo ernstig verstoord raken dat uw kind per direct uit huis moet. Pleegouders vangen uw kind(eren) dan een beperkt aantal weken op. Dit noemen we Spoedopvang.

5675801Large 2 jongeren apr 2013 pag 4

Overbruggingsopvang

We kijken samen hoe het verder moet. Kan uw kind weer thuis wonen? Is het nodig dat uw kind voor langere tijd in pleeggezin gaat wonen of is een andere vorm van opvang nodig? Als het niet lukt om een goed beeld te krijgen van uw thuissituatie en de best passende oplossing voor uw kind kunnen we overbruggingsopvang inzetten. Dit kan voor een periode van maximaal een half jaar.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail