Menu

Thuis in Zicht

Soms is het thuis zo moeilijk of onveilig, dat uw kind beter tijdelijk ergens anders kan verblijven. Uw kind kan tijdelijk in een pleeggezin wonen. Uw kind kan zo tot rust komen. Ondertussen krijgt u hulp om de situatie in uw gezin te verbeteren, zodat uw kind weer terug naar huis kan.

Duur

De hulpverlening duurt drie tot zes maanden. Als binnen een half jaar blijkt dat het voor langere tijd niet veilig genoeg is om thuis te wonen, wordt andere hulpverlening gezocht.

Vormen van Thuis in Zicht

Bij tijdelijke uithuisplaatsing
Door problemen thuis moet het kind of de jongere tijdelijk ergens anders wonen. Er wordt gewerkt aan de problemen, zodat het kind na 3 tot 6 maanden weer thuis kan wonen.

Terugkeer naar huis na een periode van ergens anders wonen
Thuis in Zicht wordt ingezet om te onderzoeken of terugkeer naar huis mogelijk is, en begeleidt dit.

shutterstock_132132113med-2
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail