Menu

Rechten en klachten

De belangrijkste punten van uw rechten zetten we hier voor u op een rij:

Privacy

We hechten waarde aan privacy en maken daarom afspraken over de inzage van het dossier. Behalve voor de hulpverlening aan uw kind en/of gezin kunnen de gegevens ook anoniem worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor onderzoek om de hulpverlening te verbeteren en voor controle door de Inspectie Jeugdzorg.
In onze Privacyverklaring kun je meer lezen over hoe Timon omgaat met jouw gegevens.

Heeft u een klacht?

Onze hulpverleners proberen hun werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Ben u toch niet tevreden en heeft u een klacht? Bespreek uw klacht dan met de desbetreffende hulpverlener. Probeer samen een oplossing te vinden. Als dat niet lukt of als de klacht te ernstig is, ga dan in gesprek met de leidinggevende van je hulpverlener. Timon wil graag dat alle betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen. U kunt er ook voor kiezen om meteen een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommisie.

)Indienen van een klacht | kinderen jonger dan 18 jaar
Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland (KJMN (klachtencommissiejeugdmn.nl)

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
Postbus 415
1200 AK Hilversum
T. 06-15474487

Voor hulp bij het indienen van een klacht, kunt u terecht bij het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Vraag naar de cliëntvertrouwenspersoon van Timon.
T. 088 -555 10 00
I. www.akj.nl

Indienen van een klacht | kinderen 18 jaar en ouder
Is uw kind ouder dan 18 jaar? Bekijk dan de folder klachtenregeling 18+

Indien u niet tevreden bent over de klachtbehandeling van Timon of wanneer u ervoor kiest kunt u uw klacht ook rechtstreeks voorleggen aan een externe onafhankelijke klachtencommissie. Dit kunt u doen door uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie:

CBKZ – Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem
tel. 0183 - 68 28 29

Cliëntvertrouwenspersoon

Bij vragen of vertrouwenskwesties kunt u terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Zij werkt niet bij Timon. De vertrouwenspersoon kan u ook helpen bij het indienen van een klacht.

Jolanda den Hartog
T. 0183-682824
E. vertrouwenspersoon@transmissie.nl

Vragen

Mist u een document? Of heb je een vraag over jouw rechten? Neem dan contact op met Marianne Gerrits, Kwaliteitsadviseur van Timon via m.gerrits@timon.nl

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail