Menu

Kinderen uit de Knel

Wat is Kinderen uit de Knel?

Kinderen uit de Knel is een behandelmethode voor ouders bij wie hardnekkige complexe scheidingsproblematiek speelt en die geen baat hebben (gehad) bij onder andere ouderschapsbemiddeling. De conflicten beïnvloeden het leven van zowel ouders als betrokken kinderen en de netwerken daaromheen.

Er zijn afwisselend individuele gesprekken, gesprekken met beide ouders (eventueel met hun netwerk) en een achttal groepssessies met andere ouders. De nadruk ligt op het veranderen van het eigen gedrag. Ouders maken gebruik van een kritische supporter, waardoor buiten de contactmomenten met therapeuten verandering mogelijk wordt in welbekende patronen. Er wordt geoefend in constructieve communicatie.

Samen met andere ouderparen en hun kinderen komen ouders acht keer twee uur bij elkaar. Het welzijn van de kinderen staat hierin centraal. Op hetzelfde moment komen de kinderen in een groep bij elkaar. In de kindergroep worden gemeenschappelijke thema’s aangestipt en ligt de nadruk op het versterken van de kracht en weerbaarheid van de kinderen. Door middel van (creatieve) activiteiten en gesprekken is er ruimte om bijvoorbeeld stil te staan bij wat je voelt als je ouders conflicten hebben en wat je kan doen om er minder last van te hebben. Door deelname aan de kindergroep ervaren kinderen dat zij niet alleen staan en krijgen ze goede tips van elkaar.

Kinderen en ouders geven een presentatie aan elkaar. De kinderen laten ouders zien wat belangrijk en helpend is voor hen en de ouders presenteren wat ze hebben geleerd en reageren op de presentatie van de kinderen.

Meer weten en aanmelden

Via toegang@timon.nl. Timon verzorgt deze groepstherapie onder supervisie van het Lorentzhuis. Meer informatie over ons hulpaanbod vindt u op timon.nl

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2021 Privacy Cookies Disclaimer Webmail