Menu

WoonStart (zwerf)jongeren

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen van 16 jaar en ouder die nog niet beschikken over voldoende vaardigheden op diverse levensdomeinen, om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij. Veelal is sprake van meervoudige problematiek, zoals psychologische problemen en gedragsproblemen, soms in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek (i.o.) of een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast is vaak ook sprake van gezinsproblematiek in het gezin van herkomst van de jongere.
Timon biedt speciale trajecten voor jonge moeders.

We bieden de zorg in veel situaties vanuit het perspectief van nazorg en doorlopende zorglijnen 18+. Waar nodig of mogelijk dragen we de zorg zo snel als mogelijk over aan een buurt- of wijkteam.

Aanpak

De jongere heeft individuele gesprekken met een ambulant begeleider over belangrijke aspecten die horen bij het zelfstandig wonen (bijvoorbeeld financiën, opleiding/werk, sociale contacten en persoonlijke verzorging). De begeleiders werken wekelijks op afspraak en waar nodig outreachend. Daarnaast wordt het gezin en netwerk betrokken bij de begeleiding. Voor iedere jongere worden er eigen leerdoelen opgesteld. Mogelijk in combinatie met een ‘maatjesproject’.

Duur/frequentie

Maximaal 1 jaar. De duur en frequentie van de begeleiding is afhankelijk van de ernst en aard van de problematiek.

  • Individuele begeleiding in de eigen thuissituatie volgens de Wrap Around Care methodiek, vaak in de vorm van nazorg/begeleiding bij uitstroom
  • Systeemgesprekken met het gezin en het netwerk

Indicatie

Jeugdhulp/WMO

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail