Menu

Woonstart statushouders

Doelgroep

Jonge statushouders tussen de 18 en 27 jaar, met een verblijfsvergunning bepaalde dan wel onbepaalde tijd.

Aanpak

De begeleidingsvragen van de jongere zelf zijn in eerste instantie leidend omdat er vanuit de jongere gekeken wordt wat hij of zij nodig heeft. De begeleidingsvragen zijn vaak praktisch van aard en verschuiven gedurende de begeleiding naar vragen omtrent toekomstperspectief, psychosociale problematiek, administratie en sociale vaardigheden. Jongeren hebben afhankelijk van hun ontwikkeling en hun culturele achtergrond een eigen kijk op hun omstandigheden en geven op hun eigen manier uitdrukking aan hun problemen en de beleving daarvan. Bij deze belevingswereld van jongeren wordt zoveel als mogelijk aangesloten in de begeleiding.

Concrete voorbeelden van veelvoorkomende begeleidingsvragen van jonge statushouders zijn onder meer:

 • Help mij met het vinden van een woonruimte.
 • Help mij bij het voeren van een eigen administratie.
 • Help mij bij het vinden en volhouden van onderwijs of werk.
 • Help mij om te stoppen met verslavende middelen.
 • Help mij mijn familie naar Nederland te laten komen.
 • Help mij bij het oplossen van mijn schulden.
 • Help mij de weg naar de juiste hulpinstanties te vinden in Nederland.
 • Help mij goed contact krijgen en te onderhouden (nakomen van afspraken) met leraren, leidinggevende op mijn werk, vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties, etc.
 • Help mij een sociaal netwerk en vriendenkring op te bouwen/uit te breiden.
 • Help mij passende hulp te zoeken bij mijn zwangerschap en de opvoeding van mijn kindje.
 • Help mij bij het aanvragen van subsidies, een verzekering, studiefinanciering, ect.

Duur/frequentie

De duur en de frequentie/intensitiveit van de begeleiding hangt af van de indicatie, en verschilt dus dan ook per individu.

Indicatie

De jongeren worden op basis van Wmo-indicaties begeleid die worden vastgesteld door een Wmo-adviseur, meestal vanuit een wijkteam.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail