Menu

Ambulante Spoedhulp

Deze module is voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar in crisissituaties. Zowel bij een acute crisis als een uitputtingscrisis. Veelal is sprake van een combinatie van problemen in het psychosociaal functioneren van de jongere, in gezin en opvoeding en in de interactie tussen jongere en omgeving (zoals verzorgingsproblemen, problemen op school, met leeftijdgenoten en in de vrije tijd).

Aanpak

De spoedhulpwerker ordent de problematiek, biedt structuur, ziet toe op veiligheid, helpt het netwerk activeren, vergroot de probleemoplossingsvaardigheden van de gezinsleden. Met het gezin stelt hij tenslotte doelstellingen voor vervolghulp vast en begeleidt hij de verwijzing.

Standaard hulpverleningsdoelen

  • De zorgen en krachten van het gezin worden in kaart gebracht.
  • Met het gezin worden ten behoeve van het herstel van veiligheid en rust afspraken gemaakt en geĆ«valueerd.
  • Er wordt gekeken wat het netwerk kan betekenen in de ondersteuning van het gezin.
  • Er wordt een advies gegeven over eventueel in te zetten vervolghulp.

Duur/frequentie

Het traject heeft een duur van 28 dagen. Met 2 tot 3 individuele- of systeemgesprekken in de week.

Ambulante Spoedhulp

Mogelijk in combinatie met de volgende modules:

  • Crisisopvang (kort verblijf)
  • Veiligheidsplan volgens de methode Signs of Safety
  • Screening van de jongere (gezin, school, vrije tijd)

Indicatie

Jeugdhulp

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail