Menu

Crisisopvang Zeist

Doelgroep

Jongens en meiden van 12 tot 18 jaar (tot 23 jaar bij verlengde jeugdzorg) en hun gezin in crisissituaties. Zowel bij een acute crisis als een uitputtingscrisis. Veelal is sprake van een combinatie van problemen in het psychosociaal functioneren van de jongere, in gezin en opvoeding en in de interactie tussen jongere en omgeving (zoals problemen op school, met leeftijdgenoten en in de vrije tijd).

Aanpak

Individuele en systeemgesprekken. Plus driehoeksgesprekken tussen de jongere en zijn of haar gezin, de casemanager en de mentor. Bieden van een gestructureerd leefklimaat en begeleiden naar vervolgplek.

Duur/frequentie

4 weken, 24-uurs verblijf.

Crisisopvang (kort verblijf)

Mogelijk In combinatie met de volgende modules:

  • Netwerkanalyse van de jongere en het gezin
  • Screeningsmodule
  • Advies voor vervolghulp
  • Ambulante Spoedhulp
  • Veiligheidsplan volgens de methode Signs of Safety

Indicatie

  • Jeugdhulp: We hebben een locatie in Zeist

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail