Menu

Screeningsmodule

Doelgroep

Jongens en meiden van 12 tot 18 jaar en hun gezin, waarbij sprake is van meervoudige problematiek. Er bestaan vragen over de oorzaken van de problematiek: door onderliggende (psychiatrische) problematiek van de jongere en/of problemen in de interactie in het gezin en de omgeving. Zoals op school en in de vrije tijd.

Aanpak

De screeningsmodule bestaat uit enerzijds een intensieve observatieperiode van de jongere gedurende een verblijf van 4 weken. Daarnaast vindt er screening en een netwerkanalyse plaats in het gezin. De diagnostiek is niet alleen doeltreffend - vanwege de gewaarborgde kwaliteit - maar ook efficiƫnt omdat het aangrijpingspunten voor de vervolghulpverlening geeft. Dit maakt uitgebreide diagnostiek bij de vervolgplek overbodig. In korte tijd krijgen we inzicht in problemen en krachten van het gezin en kunnen we gedegen vervolghulp adviseren of inzetten.

Duur/frequentie

Interventie en screening van de jongere en het systeem gedurende 4 weken (intensief). Een verblijf op de crisisopvang en/of deeltijdbehandeling van maximaal 4 weken is beschikbaar voor de intensieve observatie.

Screeningsmodule

  • Screening en een netwerkanalyse in het gezin
  • Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van een veiligheidsplan op basis van de Signs of Safety
  • Screeningsrapport met crisisanalyse, systeemanalyse, analyse kind-factoren en advies voor vervolghulp
  • Indien nodig in combinatie met kort verblijf in crisisopvang

Indicatie

Jeugdhulp

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail