Menu

Ambulante Spoedhulp

Jongens en meiden van 12 tot 18 jaar (tot 23 jaar bij verlengde jeugdzorg) en hun gezin in crisissituaties. Zowel bij een acute crisis als een uitputtingscrisis. Veelal is sprake van een combinatie van problemen in het psychosociaal functioneren van de jongere, in gezin en opvoeding en in de interactie tussen jongere en omgeving (zoals problemen op school, met leeftijdgenoten en in de vrije tijd).

Aanpak

Individuele en systeemgesprekken, veiligheidsplan.

Duur/frequentie

4 weken (intensief).

Ambulante Spoedhulp

Mogelijk in combinatie met de volgende modules:

  • Crisisopvang (kort verblijf)
  • Veiligheidsplan volgens de methode Signs of Safety
  • Netwerkanalyse van de jongere en het gezin
  • Screening van de jongere (gezin, school, vrije tijd)
  • Oplossingsgerichte interventies en advies voor vervolghulp

Indicatie

Jeugdhulp

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22