Menu

Ouderschap Na Scheiding

Doelgroep

Gescheiden ouders van minderjarige kinderen bij wie het na de scheiding (nog) niet lukt om op eigen kracht met elkaar te overleggen en te komen tot samenwerking in het ouderschap in het belang van de kinderen.

Doel

  • Ouders kunnen op positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken in het belang van de kinderen
  • De kinderen kunnen een onbelast contact hebben met hun beide ouders

Aanpak

In maximaal 11 gesprekken met een tussentijd van 2 weken wordt duidelijk wat ouders in de weg staat om samen te werken en worden ouders begeleid bij het zoeken naar oplossingen, zodat goed overleg mogelijk wordt. Ouders krijgen eerst de mogelijkheid om in een individueel gesprek hun eigen visie te vertellen. Daarna kunnen zij in een spuigesprek aan elkaar benoemen waar ze last van hebben (gehad).Vervolgens volgt het zoeken en uitproberen van oplossingen door ouders, waarbij de begeleider hen helpt. Een belangrijk punt van aandacht tijdens de gesprekken is de wijze waarop wordt gesproken. Van ouders wordt gevraagd verwijten te vertalen in wensen en voorstellen. Ouders krijgen een opdracht ter voorbereiding op het volgende gesprek.

  • Gesprekken (waarbij de begeleider mediationtechnieken, technieken van oplossingsgerichte-, motiverende gespreksvoering inzet, ook is er ruimte voor psycho-educatie)
  • Opdrachten

Parallel aan dit traject kan ook omgangsbegeleiding worden ingezet.

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De methodiek “Ouderschap Na Scheiding” is sinds december 2015 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Alle interventies uit de databank van het NJI zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als goed onderbouwd of effectief.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail