Menu

Het PerspectiefHuis Fase 1&2

Het PerspectiefHuis van Timon is een kleinschalige woonvorm (24-uurs).

Doelgroep

Jongens en meiden vanaf 14 jaar met meervoudige problemen. Denk aan (een combinatie van) ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en/of andere vormen van verslaving. Er is vaak sprake van schooluitval-/ spijbelen, delinquentie en gezinsproblemen.

Het kan gaan om jongeren die uitstromen uit de gesloten jeugdzorg, een klinische behandeltraject bij de ggz achter de rug hebben of met de reclassering in aanraking zijn geweest.

Aanpak

Het PerspectiefHuis is een concept dat kleinschalig is georganiseerd, midden in de samenleving. Er is plek voor maximaal zes jongeren per fase. De locatie bevindt zich in een zo normaal mogelijke buurt. Het gewone leven staat centraal, dat als voorwaarde wordt gezien voor een effectieve behandeling. Begeleiders investeren met de jongeren in het opbouwen en in stand houden van een veilig en prettig leefklimaat. Uniek is dat de trajectverantwoordelijke mentor met de jongere meeverhuist door de fasen. Jongeren verhuizen in het toewerken naar zelfstandigheid, van fase 1 naar fase 2, enkel binnen hetzelfde pand. Hierdoor kan de jongere zoveel mogelijk continuïteit in het traject ervaren.

Fase 1
In de eerste fase wordt 24-uurs behandeling en verblijf geboden. Indien nodig wordt aanvullende ggz- of verslavingszorg ingezet. De behandeling en het leefklimaat worden vanuit competentiegericht werken en de methodiek Verbindend Gezag benadert. Indien mogelijk werkt de jongere met zijn gezin, onder regie van de mentor, terug naar huis. Als de jongere niet terug naar huis kan, werkt de jongere toe naar de volgende, meer zelfstandige, fase.

Fase 2
In deze fase worden de begeleidingsuren stapsgewijs verminderd. Jongeren worden zo uitgedaagd steeds meer zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen over hun leven. Bij terugval kan laagdrempelig in begeleidingsuren worden bijgeschakeld. Dezelfde mentor als in fase 1 werkt met de jongere aan individuele doelen, teneinde een overstap naar nog meer zelfstandigheid vorm te geven. Belangrijke doelen zijn: het zelfstandig volhouden van dagbesteding, een passend dag- en nachtritme, financi├źn en zelf hulp vragen.

Indicaties

  • Jeugdhulp: We hebben locaties voor Fase 1 en 2 in Nieuwegein, Vlaardingen, Woerden, Amersfoort en Zeist

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail