Deze website maakt gebruik van cookies, daarmee voorzien we onze bezoekers van gebruiksgemak op onze website. Door te klikken op de knop akkoord, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer weten over de verschillende cookies? Zie onze cookieverklaring. Akkoord
Menu

Het PerspectiefHuis

Het PerspectiefHuis (voormalig Jeugdzorgstraatje) van Timon is een vorm van residentiële jeugdhulp, maar dan in een nieuw jasje.

Doelgroep

Jongens en meiden van 14 - 18 jaar met meervoudige problemen, of 18+ bij verlengde jeugdzorg. Denk aan (een combinatie van) ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en/of andere vormen van verslaving. Er is vaak sprake van schooluitval-/ spijbelen, delinquentie en gezinsproblemen.

Het kan gaan om jongeren die uitstromen uit de gesloten jeugdzorg, een klinische behandeltraject bij de ggz achter de rug hebben of met de reclassering in aanraking zijn geweest.

Aanpak

Het concept is:

  • Kleinschalig: het aantal jongeren per huis (maximaal zes) ligt lager dan bij leef- en behandelgroepen
  • Gericht op het normale leven: het PerspectiefHuis is vormgegeven in een zo normaal mogelijk huis in een zo normaal mogelijke buurt, waar vrijwilligers betrokken zijn als omwonende ‘goede buur’
  • Modulair opgebouwd: de woonvorm is opgedeeld in verschillende fasen, waarin jongeren kunnen doorgroeien op weg naar zelfstandigheid
  • Gericht op continuïteit: door de fasen heen blijft dezelfde ambulante mentor betrokken, de jongere verhuist enkel intern binnen hetzelfde pand of een huis in dezelfde straat
  • Gericht op het individu: per jongere wordt een behandeling op maat vormgegeven; dat wat de jongere kan is het uitgangspunt

Indicaties

  • Jeugdhulp en/of WMO, MO: We hebben locaties in Nieuwegein, Rotterdam, Vlaardingen en Woerden.

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22
Copyright Timon 2019 Privacy Cookies Disclaimer Webmail