Menu

Jongens en meiden 14+

Timon biedt jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en 24/7 begeleiding nodig hebben een veilige plek bij het Perspectiefhuis in Zeist.

Doelgroep

Jongens en meiden van 14-18 jaar met meervoudige problemen. Denk aan (een combinatie van) ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en/of andere vormen van verslaving zoals game- en computerverslaving, school- en spijbelproblemen, delinquentie en gezinsproblemen. Het kan gaan om jongeren die uitstromen uit de gesloten jeugdzorg, een klinische behandeltraject bij de GGZ achter de rug hebben of met de reclassering in aanraking zijn geweest.

Aanpak

Een competentiegerichte aanpak, waar we het gezin zoveel mogelijk bij betrekken. De behandeling vindt plaats in combinatie met één of meerdere van de bovengenoemde modulen. Wanneer verslavingsproblematiek op de voorgrond staat is een behandeling mogelijk vanuit Verslavingszorg GGZ in de regio.

Jongeren kunnen één jaar bij Timon verblijven.

Programma onderdelen

  • Behandeling en verblijf

Mogelijk in combinatie met:

  • Trainingsprogramma Tops
  • Ambulante contextuele gezinsbegeleiding
  • MDFT Gezinsbehandeling
  • Traject bij het Onderwijs Zorg Centrum in Odijk

Indicaties

  • Jeugdhulp: We hebben een locatie in Zeist

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2021 Privacy Cookies Disclaimer Webmail