Menu

Meiden seksespecifieke problematiek 16+

Timon vangt bij Ziva meiden op voor wie de stap naar volledige zelfstandigheid nog te groot is. Wij bieden een rustige en veilige woonomgeving met 24-uurs begeleiding.

Doelgroep

In Rotterdam meiden van 14-18 jaar en in Houten meiden van 16-18 jaar, met problematiek op verschillende levensgebieden in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast hebben deze meiden vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Er kan sprake zijn van misbruikrelaties, gedwongen prostitutie, huiselijk geweld en uitbuiting of eerwraak. Vaak gaat het om meiden die uitstromen uit een gesloten setting en voor wie de stap naar volledige zelfstandigheid nog te groot is.

Aanpak

Een krachtgerichte aanpak, waar we het gezin zoveel mogelijk bij betrekken. Er is sprake van zowel individuele als ambulante contextuele gezinsbegeleiding, in combinatie met groepsgerichte trainingsprogramma’s. Daarnaast vormen omwoners een sociaal netwerk van ‘goede buren’.

De meiden met bijvoorbeeld eerwraak of loverboy problematiek komen soms vanuit een geheime opvang. Als ze de veilige huissetting niet meer nodig hebben, dan kunnen de meiden doorstromen naar onze locatie Ziva, kleinschalig wonen 24-uurs. Timon begeleidt hen richting zelfstandigheid. Meiden kunnen een jaar bij Timon wonen.

Programma onderdelen

  • Individuele begeleiding volgens Wrap Around Care-model: er wordt een plan van aanpak op maat gemaakt samen met het meisje en het gezin
  • Signs of Safety methodiek: er wordt een veiligheidsplan gemaakt waarin het netwerk een belangrijke rol speelt
  • Beschermjassen: er is veel oog voor de culturele achtergrond waar iemand vandaan komt
  • Een jaarlijks trainingsprogramma met onderdelen als weerbaarheid, zelfbeeld, seksualiteit, veilige relaties aangaan etc.
  • Systeemgesprekken met het gezin en het netwerk
  • Elke week gezamenlijk eten

Mogelijk in combinatie met:

  • Ambulante contextuele gezinsbehandeling

Indicaties

  • Jeugdhulp: We hebben locaties in Houten (16+), Rotterdam (14+) en Utrecht

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail