Menu

Tienermoeders 16+

Timon biedt bij Talita een veilige en rustige plek voor tienermoeders. Ze krijgen persoonlijke begeleiding en leren om zelfstandig te wonen en voor hun kindje te zorgen.

Doelgroep

Tienermoeders van ongeveer 16 tot 18 (+) jaar en hun kind(eren). Veelal is er sprake van ernstige gedragsproblematiek, soms in combinatie met persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast zijn er vaak problemen in het gezin van herkomst van de tienermoeders. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld gedwongen prostitutie, huiselijk geweld, eerwraak, laag zelfbeeld, trauma’s.

Aanpak en duur

We werken met een krachtgerichte aanpak, waarbij we het gezin en de vader van het kind zoveel mogelijk betrekken. Er is sprake van zowel individuele begeleiding als ambulante contextuele gezinsbehandeling in combinatie met groepsgerichte trainingsprogramma’s. Daarnaast vormen omwoners een sociaal netwerk van ‘goede buren ’.

Er wordt veel aandacht besteed aan een veilige hechting tussen ouders kind. We bereiden de jonge moeders voor op het ouderschap door Video Interactie Begeleiding en door modules als ‘spelen met je kindje’. Er wordt de jonge moeders (en vaders) geleerd om zich in te leven in wat er in het hoofd en hart van hun kindje omgaat.

Tienermoeders en hun kind(eren) kunnen één tot twee jaar in een voorziening van Timon wonen.

Programma onderdelen

  • Individuele begeleiding volgens Wrap Around Care-model
  • Signs of Safety methodiek: er wordt een veiligheidsplan gemaakt waarin het netwerk een belangrijke rol speelt
  • Training: zelfbeeld, seksualiteit, spelen met je kindje, weerbaarheid, veilige relaties aangaan, financiën
  • Systeemgesprekken met de vader van het kind en/of het gezin van de jonge moeder
  • Begeleiding van de ouder-kind relatie: Video Interactie Begeleiding en module ‘spelen met je kindje’
  • Ambulante begeleiding tienervader

Indicaties

  • Jeugdhulp en/of WMO: We hebben locaties in Houten, Utrecht (16+) en Rotterdam (14+)

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail