Menu

Het PerspectiefHuis Fase 3

Het PerspectiefHuis van Timon is een kleinschalige woonvorm (24-uurs).

Doelgroep

Jongens en meiden vanaf 16 jaar met meervoudige problemen, of 18+ bij verlengde jeugdzorg. Denk aan (een combinatie van) ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en/of andere vormen van verslaving. Er is vaak sprake van schooluitval-/spijbelen, delinquentie en gezinsproblemen.

Aanpak

Het PerspectiefHuis - Fase 3 is georganiseerd in een kleinschalige setting in de wijk, op steenworp afstand van de fasen 1 en 2. Jongeren kunnen zo hun opgebouwde netwerk (school, bijbaan en/of sportclub) in de eerdere fasen behouden. De mentor uit de eerdere fasen verhuist als ambulant werker mee, waarmee continuïteit van de behandeling is geborgd. Deze fase is ook toegankelijk voor jongeren vanaf 16 jaar en ouder die niet zijn doorgegroeid vanuit de eerdere fasen.

Fase 3
In deze fase wordt enkel nog ambulante begeleiding geboden door de mentor. Het aantal uren wordt afgestemd op de behoefte van de jongere en kan zo nodig worden afgebouwd wanneer de zelfredzaamheid van de jongere toeneemt. Fase 3 is de laatste stap naar volledig zelfstandig wonen. De doelen zijn hierop afgestemd, waarbij in elk geval aandacht is voor financi├źn (en het voorkomen van schulden), het opbouwen van een helpend netwerk en school/werk.

Indicaties

  • Jeugdhulp/WMO. We hebben locaties in Woerden, Rotterdam en Vlaardingen

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail