Menu

Jonge moeders 17+

Bij Danita van Timon kunnen jonge moeders Begeleid Wonen. Wij begeleiden hen totdat zij zelfstandig verder kunnen. Met onze doorlopende zorglijn voorkomen we een ‘inhoudelijke breuk’ in de behandeling. Timon kan - naast gedreven professionals – bouwen op een omvangrijk netwerk van vrijwilligers. Zij wonen in of nabij onze Begeleid Wonen voorzieningen en werken samen met onze jongeren aan ‘herstel van het gewone leven’.

Doelgroep

Jonge moeders van 17 jaar en ouder en hun kind(eren). Veelal is er sprake van ernstige problematiek op meerdere levensgebieden, trauma en misbruik in het verleden, soms in combinatie met persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast zijn er vaak problemen in het gezin van herkomst van de jonge moeders, met de vader van het kindje en/of de nieuwe partner.

De jonge moeders hebben veelal geen perspectief op een woonruimte waar ze zelfstandig kunnen wonen en ze beschikken nog niet over voldoende vaardigheden op diverse levensdomeinen om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij.

Aanpak en duur

Wij bieden individuele en systeembegeleiding in combinatie met groepsgerichte trainingsprogramma’s.

Jonge moeders en hun kind(eren) kunnen één tot twee jaar in een voorziening voor Begeleid Wonen van Timon of zelfstandig in een appartement in een woonwijk wonen. Vrijwilligers (omwoners) vormen een sociaal netwerk van ‘goede buren’.

Programma onderdelen

  • Individuele begeleiding volgens Wrap Around Care-model
  • Weerbaarheidstraining
  • Systeemgesprekken met de vader van het kind en/of het gezin van de jonge moeder
  • Netwerkanalyse

Mogelijk in combinatie met:

  • Video Interactie Begeleiding volgens Basic Trust methode
  • Veiligheidsaanpak Signs of Safety, als de veiligheid van het kind er om vraagt

Indicaties

  • WMO/MO: We hebben locaties in Amsterdam, Apeldoorn, Culemborg, Houten, Lelystad, Rotterdam, Utrecht en Zwolle
  • Ook mogelijk met een indicatie Beschermd Wonen in Apeldoorn
  • Ook mogelijk met een indicatie Beschut Wonen in Lelystad en Zwolle

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail