Menu

Jongvolwassenen 17+

Met WoonStart krijgen jongeren van 17 jaar en ouder ambulante begeleiding in hun eigen thuissituatie of een gehuurd appartementje via Timon. Jongeren worden begeleid totdat zij zelfstandig verder kunnen. Met onze doorlopende zorglijn voorkomen we een ‘inhoudelijke breuk’ in de behandeling. Timon biedt WoonStart aan drie specifieke doelgroepen:

  • (zwerf)jongeren
  • jonge moeders
  • statushouders

Doelgroep

(Jong)volwassenen van 17 jaar en ouder met meervoudige problemen die nog niet beschikken over voldoende vaardigheden op diverse levensdomeinen om zich zelfstandig te handhaven. Waaronder (een combinatie van) ernstige gedragsproblemen, overmatig tot problematisch middelengebruik, schooluitval, delinquentie en gezinsproblemen. De jongeren zijn thuisloos of lopen het risico thuisloos te worden. Op sommige locaties, met name in de regio Rotterdam, is ook plek voor jongeren vanaf 16-17 jaar.

Aanpak en duur

Zowel individuele als systeembegeleiding in combinatie met individuele of groepstrainingen. Vrijwilligers zijn betrokken als maatje of supportgezin. Begeleiders van Timon werken outreachend.

Jongeren kunnen maximaal 1 jaar bij een WoonStart voorziening van Timon wonen.

Programma onderdelen

  • Individuele begeleiding volgens Wrap Around Care-model
  • Weerbaarheidtraining
  • Systeemgesprekken met het gezin en netwerk van de jongere
  • Netwerkanalyse
  • Training, weerbaarheid, financiën, woonvaardigheden

Indicaties

  • Jeugdhulp en/of WMO, MO: We hebben locaties in Apeldoorn, Bennekom, Drechtsteden, Ede, Kampen, Maassluis, Nieuwegein, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlaardingen, Woerden en Zwolle

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.


Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail