Deze website maakt gebruik van cookies, daarmee voorzien we onze bezoekers van gebruiksgemak op onze website. Door te klikken op de knop akkoord, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer weten over de verschillende cookies? Zie onze cookieverklaring. Akkoord
Menu

Jongvolwassenen 17+

Bij Timon kunnen zwerfjongeren Begeleid Wonen. Wij begeleiden jongeren totdat zij zelfstandig verder kunnen. Met onze doorlopende zorglijn voorkomen we een ‘inhoudelijke breuk’ in de behandeling. Timon kan - naast gedreven professionals – bouwen op een omvangrijk netwerk van vrijwilligers. Zij wonen in of nabij onze Begeleid Wonen voorzieningen en werken samen met onze jongeren aan ‘herstel van het gewone leven’.

Doelgroep

(Jong)volwassenen van 17 jaar en ouder met meervoudige problemen die nog niet beschikken over voldoende vaardigheden op diverse levensdomeinen om zich zelfstandig te handhaven. Waaronder (een combinatie van) ernstige gedragsproblemen, overmatig tot problematisch middelengebruik, schooluitval, delinquentie en gezinsproblemen. De jongeren zijn thuisloos of lopen het risico thuisloos te worden. Op sommige locaties, met name in de regio Rotterdam, is ook plek voor jongeren vanaf 16-17 jaar.

Aanpak en duur

Zowel individuele als systeembegeleiding in combinatie met individuele of groepstrainingen en activiteiten en met vrijwilligers in bijvoorbeeld ‘maatjesprojecten’. Bij de meeste voorzieningen vormen omwoners (vrijwilligers) een sociaal netwerk van ‘goede buren’. Begeleiders van Timon werken outreachend.

Jongeren kunnen 1 jaar in een Begeleid Wonen voorziening van Timon wonen.

Programma onderdelen

  • Individuele begeleiding volgens Wrap Around Care-model
  • Weerbaarheidtraining
  • Systeemgesprekken met het gezin en netwerk van de jongere
  • Netwerkanalyse
  • Training, weerbaarheid, financiën, woonvaardigheden

Indicaties

  • Jeugdhulp en/of WMO, MO: We hebben locaties in Apeldoorn, Bennekom, Ede, Kampen, Lelystad (Tikvah), Maassluis, Nieuwegein, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwolle
  • Beschermd Wonen is ook mogelijk in: Kampen, Lelystad (Tikvah) en Zwolle

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.


Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22
Copyright Timon 2019 Privacy Cookies Disclaimer Webmail