Menu

Jongvolwassenen 18+

Timon heeft verspreid over het land Woongroepen waar jongeren worden begeleid om zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij. Inwonende vrijwilligers (kernbewoners) vormen 24 uur per dag en 7 dagen per week een sociaal netwerk als ‘goede buren’

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen van 18 tot 23 (23+) jaar, waaronder jonge moeders. Het gaat om jongeren die nog niet voldoende vaardigheden hebben ontwikkeld op diverse levensdomeinen om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij. We bieden de zorg in veel situaties vanuit het perspectief van nazorg en doorlopende zorglijnen 18+.

Aanpak en duur

  • Wekelijks 1 à 2 gesprekken met woonbegeleider van Timon
  • Begeleiding is competentiegericht, contextueel en community based
  • Netwerkanalyse
  • Bij uitstroom is er Ambulante woonbegeleiding beschikbaar

Verblijf in de Woongroep: 1,5 tot 2 jaar.

Indicaties

  • WMO/MO: We hebben locaties in Amersfoort, Amsterdam (2), Houten (3), Rotterdam, Utrecht, Zeist en Zwolle
  • Ook mogelijk met een indicatie Beschut Wonen in Zwolle

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail