Menu

Timon Noodopvang Amsterdam

Doelgroep

Timon biedt noodopvang in Amsterdam op drie verschillende locaties: De Weesperhof, Het Kleiklooster, 't Arendsnest en in de Bijlmer. Er wordt huisvesting en begeleiding geboden aan alleenstaande jonge moeders, alleenstaande jonge vaders en gezinnen die geen plek hebben om te wonen. Er is veelal sprake van intrapsychische problemen, soms in combinatie met externaliserend probleemgedrag dat betrekking heeft op conflicten met anderen in de samenleving.

Aanpak

Elk gezin krijgt wekelijks woonbegeleiding. Ook is er specialistische, seksespecifieke en/of intensieve begeleiding richting zelfstandigheid mogelijk. De gezinnen worden geactiveerd om zelf maatregelen te nemen om hun situatie van dakloosheid op te heffen. Er is professionele begeleiding aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Daarnaast wonen er vier vrijwilligers ('omwoners') in het gebouw die fungeren als goede buur.

De plaatsing bij de Timon Noodopvang is tijdelijk, in afwachting van een vervolg locatie.

Indicatie

Plaatsing bij de Timon Noodopvang in Amsterdam kan alleen op basis van een verwijzing door de GGD via het Centraal Meldpunt Dakloze gezinnen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail