Menu

Beschermd Wonen

Doelgroep

Jongeren van 18 jaar of ouder met psychische problemen die zijn vastgelopen in relatie, familie, opleiding of werk.

Aanpak en duur

Wij bieden jongeren een stabiele plek om te wonen. Een begeleider van Timon komt minimaal drie keer per week bij de jongere langs. Daarnaast is er overdag één van de begeleiders bereikbaar. Samen wordt gewerkt naar de stap om helemaal zelfstandig te gaan wonen.
In of naast het complex wonen ‘omwoners’. Dat zijn goede buren op wie de jongeren kunnen terugvallen.

Naast de individuele begeleiding maakt een basiscursus deel uit van het traject. Verder worden er activiteiten georganiseerd over bijvoorbeeld omgaan met geld en huishoudelijke zaken. Allemaal gericht op dingen die een jongere moet leren om zelfstandig te worden.

Daarnaast helpen we een jongere om zo goed mogelijk contact met familie te onderhouden, al is dat misschien niet eenvoudig.

Indicatie

Beschermd Wonen is mogelijk in: Lelystad (Ammi, Tikvah) en Zwolle

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22