Menu

Jeugdzorgstraatje

Timon transformeert haar residentiële zorg naar bijvoorbeeld een nieuw concept ‘Jeugdzorgstraatje’. Het past in de gedachte van de doorlopende zorglijn 18-/18+ waar Timon voor wil staan. We ontwikkelen in verschillende gemeenten kleinschalige woonvormen waarin het ‘gewone’ gezinsleven herkenbaar is. Het concept sluit aan bij de problematiek en de leeftijdsfase van jongeren en kent 3 fasen:

  • Intensieve behandeling met inwonende professionals voor 18-
  • Lichtere behandeling met inwonende vrijwilligers 18-
  • Begeleiding met in- of omwonende vrijwilligers 18-/18+

Doorlopende zorglijn

Jongeren kunnen in elke fase instromen, afhankelijk van hun problematiek. Deze doorlopende zorglijn wordt zoveel mogelijk in 1 pand, 1 straat of - als het niet anders kan - in 1 plaats geboden om breuken met school, netwerk etc. te voorkomen. Het is dus niet altijd zo dat de hulp letterlijk in 1 straat is georganiseerd, meestal geldt dat wel voor de eerste twee fasen. Het streven is dat de jongere gedurende zijn traject dezelfde mentor houdt. In Nieuwegein en Rotterdam zijn de eerste kleinschalige woonvormen, onderdeel van het nieuwe concept, gestart.

Indicaties

  • Jeugdhulp en/of WMO, MO: We hebben locaties in Nieuwegein, Rotterdam en Woerden

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22