Menu

Onderwijs en zorg

Timon biedt consultatie, screening, diagnostiek, observaties, training en intervisie.

We sluiten aan op de zorgstructuur van voortgezet onderwijs en gemeente: zorgcoördinator, lokale teams, CJG en schoolmaatschappelijk werk. We voorkomen doorverwijzing naar zwaardere specialistische jeugdzorg. Bij schooluitval kunnen jongeren terecht in ons Onderwijs-Zorg centrum.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail