Deze website maakt gebruik van cookies, daarmee voorzien we onze bezoekers van gebruiksgemak op onze website. Door te klikken op de knop akkoord, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer weten over de verschillende cookies? Zie onze cookieverklaring. Akkoord
Menu

Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening

Doelgroep

De Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening (BOZ) in Woerden is er voor jongeren van 12-18 jaar uit het regulier voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) in Utrecht West die:

  • tijdelijk niet meer op hun eigen school onderwijs kunnen volgen
  • langdurig thuiszitten

Omdat er sprake is van meervoudige problemen zoals gedragsproblemen, psychosociale problemen en/of complexe gezinsproblematiek. Voorwaarde voor toelating tot de BOZ is dat jongeren onderwijs kunnen volgen. De BOZ richt zich niet op jongeren die een beroepsgerichte leerweg volgen op het VMBO.

Aanpak

De hulpvragen van de jongere en hun ouder(s) zijn het uitgangspunt. Samen met de jongere en het gezin bespreken we wat nodig is om weer richting school te werken. Hierbij kunnen we verschillende interventies inzetten:

  • Individuele gesprekken en groepsgesprekken:
    Werken aan – en evalueren van - doelen rond zelfvertrouwen, emotie-regulatie, herstel van dag/nachtritme etcetera
  • Systeemtherapie (Multi Dimensionele Familie Therapie) voor de jongere en zijn gezin
  • Screening en diagnostiek, indien nodig in samenwerking met GGZ partners
  • Diverse trainingsprogramma’s, denk aan TOPS, verminderen van faalangst, agressiehantering, social media training etc.
  • Verbindend Gezag trainingen voor ouders
  • Stages / toeleiding naar een baan

Duur/frequentie

De duur van de begeleiding en behandeling van jongeren en hun ouders is gemiddeld tussen de 12-24 weken. De jongeren krijgen les / behandeling bij de BOZ van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 tot 14.30 uur, waarvan één halve dag.

Locatie

Polanerbaan 13B in Woerden

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Timon Toegang toegang@timon.nl.

De Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening in Woerden is een initiatief van Timon en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWVVO-RUW). Aanmelding gaat via het groot overleg van het samenwerkingsverband SWVVO-RUW, waarna intake bij de BOZ wordt gepland. Voor meer informatie over het groot overleg, kun u contact opnemen met: info@swvvo-ruw.nl / 0348 – 745 600

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2020 Privacy Cookies Disclaimer Webmail