Menu

Onderwijs Zorg ambulant

Doelgroep

Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar uitval dreigt. Er is sprake van opeenstapeling van problemen, een combinatie van gedragsproblematiek bij de jongere en (ernstige) gezinsproblematiek.

Jongeren met een beperkte motivatie, die moeilijk opstaan en dag- en nachtritme omkeren, problemen hebben in de omgang met volwassenen en/of leeftijdgenoten, vluchtgedrag tonen in gamen, alcohol en drugsgebruik of automutilatie, emotionele problemen die tot uiting komen in een negatief zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen. Vaak in combinatie met een problematische of instabiele thuissituatie.

Duur/frequentie

 • Ambulante opvoedingsondersteuning: 6 tot 12 maanden, wekelijks meestal 1,5 uur.
 • MDFT: Gemiddeld 4 tot 6 maanden, 2 tot 3 sessies per week in combinatie met de nodige bereikbaarheid van de therapeut.

Programma onderdelen

 • In het kader van preventie: consultatie en advies voor schoolmaatschappelijk werk d.m.v. participatie in de daartoe geĆ«igende overlegorganen (zorgadviesteam, interne zorgbesprekingen) en middels een wekelijks spreekuur

Timon kan daaropvolgend een ambulant traject inzetten voor de jongere en diens gezin:

 • Ambulante opvoedingsondersteuning voor gezinnen met kinderen van 6-14 jaar
 • MDFT voor jongeren vanaf 13 jaar en hun gezin
 • Een terugvalpreventieplan bij terugkeer op school
 • Screeningsmodule wanneer de problematiek bij een jongere nog niet helder is en verder onderzoek noodzakelijk is

Specialistisch trainingsaanbod

Waar gewenst kan Timon docenten en mentoren ondersteunen met een specialistisch trainingsaanbod. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Motiverende gespreksvoering
 • Training Geweldloos Verzet, ook wel Verbindend Gezag genoemd: gericht op herstel van het gezag van ouders
 • Contextuele benadering: betrekken van het gezin

Ook kan Timon training voor groepen leerlingen verzorgen, zoals:

 • Weerbaarheidtraining
 • Training Sociale Vaardigheden TOPS

Indicaties

 • Jeugdhulp en/of Passend Onderwijs

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail