Menu

Onderwijs Zorg Centrum Odijk

Doelgroep

Jongens en meiden van 12 - 21 jaar met meervoudige problemen. Denk aan (een combinatie van) ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en/of andere vormen van verslaving (zoals gameverslaving), school- en spijbelproblemen, delinquentie en gezinsproblemen, vaak resulterend in langdurig thuiszitten.

Aanpak

Een competentie- en systeemgerichte aanpak. De jongeren verrichten werkzaamheden, voeren individuele gesprekken met de trajectbegeleider en doen groepsactiviteiten gericht op samenwerking en (psycho)educatie en sociale vaardigheden, waar nodig in combinatie met Beukenrode onderwijsprogramma’s. Het doel is dat jongeren weer uitstromen naar een passende onderwijs plek binnen regulier of speciaal onderwijs.

Duur/frequentie

Gemiddeld 6 maanden, onderwijs deeltijdbehandeling maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 15. uur.

Locatie

Het Onderwijs Zorg Centrum is gevestigd in Odijk.

Deeltijdbehandeling

  • Specifieke interventie gericht op de aard van de problematiek van de jongere

Mogelijk in combinatie met:

  • Trainingsprogramma TOPs
  • Individuele en/of groepstraining op maat
  • MDFT Gezinsbehandeling
  • Screeningsmodule
  • Talent talk

Indicaties

  • Jeugdhulp en/of WMO en/of Passend Onderwijs: We hebben een locatie in Odijk

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2021 Privacy Cookies Disclaimer Webmail