Menu

Zorg Onderwijs Centrum Rijnmond

Doelgroep

Jongens en meiden van 12 – 18 jaar die langdurig thuiszitten. Vaak is er sprake van meervoudige problematiek. Denk aan (een combinatie van) ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en/of andere vormen van verslaving (zoals gameverslaving), school- en spijbelproblemen, delinquentie en gezinsproblemen, vaak resulterend in langdurig thuiszitten.

Aanpak

Onderwijs en deeltijdbehandeling vanuit een competentie- en systeemgerichte aanpak. De zorg is op maat door middel van individuele gesprekken, activiteitenbegeleiding, groepsactiviteiten en activiteiten gericht op het zich eigen maken van sociale vaardigheden. Jongeren bij wie er gezinsproblematiek speelt, kunnen een MDFT-traject volgen. Educé biedt onderwijs op locatie en ondersteunt de jongere in het vinden van een passende onderwijsplek. Het doel is dat jongeren weer uitstromen naar een passende onderwijsplek binnen regulier of speciaal onderwijs.

Duur/frequentie

Gemiddeld 6 maanden, maandag tot en met vrijdag van 9.15 tot 15 uur.

Locatie

Het Zorg Onderwijs Centrum is gevestigd in Rotterdam Delfshaven.

Deeltijdbehandeling

  • Specifieke interventie gericht op de aard van de problematiek van de jongere

Mogelijk in combinatie met:

  • Trainingsprogramma TOPs
  • Individuele en/of groepstraining op maat
  • MDFT Gezinsbehandeling

Indicaties

  • Jeugdhulp en/of WMO en/of Passend Onderwijs: We hebben een locatie in Rijnmond.

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.
Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail