Menu

Zorg Onderwijs Centrum Rijnmond

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 18 jaar die langdurig thuiszitten. Vaak is er sprake van meervoudige problematiek. Hierbij valt te denken aan angst om naar school te gaan, gezinsproblemen, moeite met het aangaan van sociale contacten en autoriteit- en gezagsproblematiek.

Aanpak

Op locatie wordt een combinatie van onderwijs en zorg geboden. De zorg wordt op maat geboden door middel van individuele gesprekken, activiteitenbegeleiding, groepsactiviteiten en activiteiten gericht op het eigen maken van sociale vaardigheden. Jongeren bij wie gezinsproblematiek speelt kunnen een MDFT (Multidimensionele familietherapie) traject volgen. Educé biedt onderwijs op locatie en ondersteunt de jongere in het vinden van een passende onderwijsplek. Het doel is dat jongeren weer uitstromen naar een onderwijsplek binnen regulier of speciaal onderwijs.

Duur/frequentie

ZOC traject: Gemiddeld 6 maanden. De dagen en tijden die de jongere komt, worden afgestemd met de jongere en het netwerk.

MDFT: Gemiddeld 6 maanden, 2 tot 3 sessies per week in combinatie met de nodige bereikbaarheid van de therapeut.

Locatie

Het Zorg Onderwijs Centrum is gevestigd in Rotterdam Delfshaven.

Programmaonderdelen

  • Sport
  • Koken
  • TOPS training
  • Onderwijs
  • Activiteiten
  • Muziek
  • Vakantieprogramma

Indicaties

Jeugdhulp en/of WMO en/of Passend Onderwijs: We hebben een locatie in Rijnmond.

Klik hier voor een overzicht van gemeenten en gebieden waarmee Timon contracten heeft afgesloten.

Timon kan dit aanbod ook in uw gemeente ontwikkelen of u kunt zelf besluiten om een jongere met een passende indicatie naar een van onze locaties buiten uw gemeente te verwijzen.

Aanmelden, advies en consultatie

Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis). Aanmelden voor het ZOC is mogelijk via jeugdhulprijnmond@timon.nl door het aanleveren van een actueel gezinsplan, aanmeldformulier ZOC en eventueel relevante aanvullende informatie.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail