Menu

Pleegzorg

Met onze pleegzorg bieden we hulp aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar (of 21 jaar bij verlengde jeugdzorg). Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Als terugkeer geen optie is, dan worden jongeren met langdurende pleegzorg begeleid naar zelfstandig wonen en leven. We streven ernaar dat biologische ouders hun ouderrol op afstand kunnen vormgeven, ook al ligt de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de pleegouders.

Vormen van pleegzorg

Bij Timon kennen we de volgende vormen van pleegzorg:

  • Voltijd pleegzorg
  • Deeltijd pleegzorg
  • Tienerpleegzorg
  • Crisispleegzorg (Timon biedt dit uitsluitend in gebieden waar we een specifiek contract voor crisispleegzorg hebben)

Pleegzorg bij Timon

Steeds vaker voegt Timon extra specialistische behandeling toe bij pleegzorg, denk aan: Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding of MDFT. In regio Zuid werken we daarnaast met een ggz aanbieder om specialistische pleegzorg te kunnen bieden aan kinderen of jongeren met ggz problematiek.

Alle pleegouders van Timon leven vanuit christelijke waarden en normen. Ze tonen begrip en respect voor de waarden van het biologische gezin van het pleegkind en sluiten aan bij de (geloofs)opvoeding van de ouder. Timon is er voor iedereen en wil kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een veilige en warme plek bieden. Dit kan een gezin zijn uit het eigen netwerk of een gezin via Timon.

Procedure en indicatie

Nadat een kind is aangemeld, gaan we op zoek naar een passend pleeggezin. Wanneer het kind of de jongere al in een pleeggezin in het eigen netwerk (netwerkpleegzorg) verblijft, onderzoeken we of dit een goede en veilige plek is. Wanneer er een geschikt pleeggezin is gevonden, sluit het betreffende pleeggezin een contract af met Timon voor vergoeding en begeleiding. Hierna wordt de plaatsing gestart.

Voor pleegzorg is een indicatie Jeugdhulp nodig.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail