Deze website maakt gebruik van cookies, daarmee voorzien we onze bezoekers van gebruiksgemak op onze website. Door te klikken op de knop akkoord, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer weten over de verschillende cookies? Zie onze cookieverklaring. Akkoord
Menu

Pleegzorg

Met onze pleegzorg bieden we hulp aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Als terugkeer geen optie is, dan worden jongeren met langdurende pleegzorg begeleid naar zelfstandig wonen en leven. We streven ernaar dat biologische ouders hun ouderrol op afstand kunnen vormgeven, ook al ligt de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de pleegouders.

Vormen van pleegzorg

Bij Timon kennen we de volgende vormen van pleegzorg:

  • Pleegzorg voor langere tijd
  • Thuis in Zicht: Time-out in een pleeggezin
  • Specialistische Tienerpleegzorg
  • Deelpleegzorg
  • Spoed- en overbruggingsopvang

Pleegzorg bij Timon

Alle pleegouders van Timon leven vanuit christelijke waarden en normen. Ze tonen begrip en respect voor de waarden van het biologische gezin van het pleegkind en sluiten aan bij de geloofsopvoeding van de ouders.

Timon vangt niet alleen kinderen en jongeren op met een christelijke achtergrond. We zijn er voor iedereen en willen kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een veilige en warme plek bieden vanuit onze christelijke identiteit. Timon ontwikkelt daarom ook reguliere pleegzorg.

Procedure en indicatie

Nadat een kind is aangemeld, gaan we op zoek naar een passend pleeggezin. Wanneer het kind of de jongere al in een pleeggezin in het eigen netwerk (netwerkpleegzorg) verblijft, onderzoeken we of dit een goede en veilige plek is. Wanneer er een geschikt pleeggezin is gevonden, sluit het betreffende pleeggezin een contract af met Timon voor vergoeding en begeleiding. Hierna wordt de plaatsing gestart.

Voor pleegzorg is een indicatie Jeugdhulp nodig.

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22
Copyright Timon 2019 Privacy Cookies Disclaimer Webmail