Menu

Deeltijd pleegzorg

Door parttime opvang een rustmoment voor kinderen en hun ouders of pleegouders.

Deelpleegzorg is een vorm van pleegzorg waarbij een kind of jongere gedurende een of meer weekenden per maand of voor een gedeelte van de week en/of gedurende vakantieperiodes in een pleeggezin verblijft. Deelpleegzorg is gericht op begeleiding en invulling van vrije tijd. Uiteraard worden opvoed- en gedragsregels gehanteerd die gelden in het gezin en wordt er structuur en duidelijkheid geboden.

Deelpleegzorg ontlast ouders of pleegouders even van hun opvoedingstaak, waardoor zwaardere vormen van zorg en begeleiding voorkomen kan worden. Deelpleegzorg kan ook een rustpunt zijn voor kinderen en jongeren, als het thuis wat minder goed gaat.

Deeltijd pleeggezinnen van SGJ Pleegzorg van Timon leven vanuit christelijke waarden en normen. Begrip voor de waarden en normen van het biologische gezin van het pleegkind, draagt bij aan een succesvolle plaatsing. Dat is van groot belang voor het pleegkind en zijn of haar toekomst.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail