Menu

Integrale Pleegzorg+

Steeds vaker zoekt Timon ook voor kinderen en jongeren met een pittige hulpvraag een plek in een pleeggezin. We geloven dat kinderen en jongeren baat hebben bij het opgroeien in een zo gewoon mogelijke gezinssituatie. In ZorgRegio Midden-IJssel/Oost-Veluwe werkt Timon daarvoor samen met Karakter kinderen jeugdpsychiatrie. We noemen dit Integrale Pleegzorg+. In regio Rijnmond werkt Timon samen met De Hoop ggz.

Integrale Pleegzorg+ wordt geboden aan kinderen en jongeren met gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en/of trauma’s. Vaak speelt er een ingewikkelde verhouding met de eigen ouder(s).

Timon verzorgt de werving, selectie en het opleidingsprogramma van pleegouders. Karakter of De Hoop ggz biedt de educatie over psychiatrische problematiek, hoe dat te herkennen en hoe daar als opvoeder mee om te gaan. De eigen ouders van het pleegkind worden afhankelijk van de mogelijkheden en de vraag zoveel mogelijk betrokken.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail