Menu

Tienerpleegzorg

Specialistische tienerpleegzorg is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar met forse problematiek, die niet meer thuis kunnen wonen. Pleegouders bieden hen een veilige plek om te wonen en verder op te groeien.

Jongeren in deze leeftijd, die te maken hebben met bijvoorbeeld ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek en/of sociaal-emotionele problematiek, kwamen de afgelopen jaren op een leefgroep terecht omdat een ‘gewoon’ pleeggezin vaak niet geschikt is voor deze doelgroep. Met Specialistische Tienerpleegzorg (STiP) bieden we deze jongeren de mogelijkheid om in deze belangrijke fase van hun leven in een gezin te wonen.

Specialistische Tienerpleegzorg richt zich op pleeggezinnen waar één of meer tieners in de leeftijd vanaf 12 jaar worden geplaatst. In vergelijking met een ‘normaal’ pleeggezin, krijgen de pleegouders intensievere begeleiding door een pleegzorgbegeleider. Pleegouders krijgen ook specifieke informatie en bijscholing aangeboden over het omgaan met deze leeftijdsgroep en de problematiek van de jongere. Er is bovendien meer mogelijkheid tot overleg met een gedragswetenschapper. De intensieve begeleiding duurt maximaal 1 jaar.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail